Attefallshus uppsala håller hög kvalitet på material och design.

Attefallshus

Nyckelfärdiga attefallshus

Om du snabbt och enkelt vill uppgradera ditt hem med extra boyta eller utrymme för förvaring och aktiviteter är ett attefallshus en utmärkt möjlighet. Vi erbjuder attefallshus som svarar mot just dina behov och inte bara kataloghus som inte kan anpassas. Vi erbjuder både riktigt bra priser och unika anpassningar – precis som du vill ha det.

Vi erbjuder totalentreprenad och helt nyckelfärdiga attefallshus. Det innebär att du inte behöver utföra någon del av arbetet på egen hand. Husen är kompletta med de inredningsdetaljer och vitvaror som du behöver. Du måste alltså inte själv agera byggledare, beställa material, samordna insatser från olika hantverkare och hålla i byggmöten. 

Rent prismässigt lönar det sig för dig att alla inköp går via oss eftersom vi har mängdrabatter från våra leverantörer av till exempel plattor och virke. Att vi levererar ett färdigt hus innebär också att du inte behöver ha hantverkare på tomten mer än nödvändigt.

Vi har inte bara några få standardmodeller av hus som du kan välja mellan. Som kund hos Minimihus AB kan du välja hur du vill ha det in i minsta detalj. Eller bara förklara vilka funktioner huset ska ha och låta oss ta fram en lösning som motsvarar just dina behov. Den flexibiliteten är en av våra främsta styrkor.

Vad är ett attefallshus

Möjligheten att uppföra attefallshus bygger på en utredning från Boverket. Stefan Attefall var bostadsminister år 2010–2014. Han medverkade till beslutet om bygglovsbefrielse för lite större hus än de så kallade friggebodarna, som du sedan länge hade kunnat uppföra på din tomt utan att ansöka om bygglov. En av poängerna med den här formen var att skapa nya bostäder i Sverige. Ett attefallshus kan vinterisoleras och vara fullt beboeligt och ha alla de funktioner som behövs i ett hem. För att få ner kostnaderna lite föredrar vissa att använda attefallshus på sommaren i första hand, och då går det inte åt lika mycket isolering.

Vi bygger våra hus på ett sätt som innebär att de kommer att hålla mycket länge och vara en bra investering, oavsett om du är ute efter en extra inkomst i form av hyresintäkter eller bara högre livskvalitet. Attefallshus behöver inte vara avsedda för boende utan de kan anpassas för annat som kräver extra yta, till exempel som förråd eller poolhus.

Ett attefallshus kan också vara den perfekta lösningen för familjer med barn som börjar bli lite äldre och vill ha mer privatliv. Eller om ni vill kunna erbjuda boende med hög komfort för era gäster. Vi ser också hur allt fler använder attefallshus som ett rymligt och ostört hemmakontor. Det gör det enkelt att hålla isär arbete och familjeliv.

Reger för attefallshus

Ett attefallshus kan vara 30 m2 stort utan att du behöver söka bygglov för det. Det är en ökning med 5 m2 jämfört med hur det var tidigare. Ändringen trädde i kraft 2020. Även om det kan verka som om 5 extra m2 inte borde göra någon större skillnad så ser vi att intresset för att bygga attefallshus har skjutit i höjden. 

Du kan ha flera attefallshus på din tomt om deras sammanlagda yta inte är större än 30 m2. Det kan vara ett bra sätt att separera olika funktioner om du till exempel vill ha en bastu och en gäststuga eller ett garage och ett förråd.

En viktig del av poängen med attefallshus är att det ska vara enkelt och okomplicerat att bygga dem. Bestämmelserna är utformade med det i åtanke. Det finns dock några regler, utöver begränsningen i storlek, som du måste hålla dig till för att du ska få bygga ett attefallshus utan bygglov.

Ett attefallshus kan också byggas som en tillbyggnad till ett befintligt hus, men då får det inte vara större än 15 m2. Det får heller inte vara högre än den befintliga taknocken.

Bygglov för Attefallshus

Kommunen kan kräva bygglov för attefallshus och även ge ett nekande besked om du har en fastighet i vad som anses vara en speciellt värdefull miljö. I Uppsala kan det till exempel handla om att du vill uppföra ett attefallshus i anslutning till ett byggnadsminne. Det kan också krävas bygglov för ett projekt som du vill uppföra i ett område som anses vara av intresse för totalförsvaret. Det ska dock sägas att det är mycket sällan som det föreligger hinder så länge du följer de regler för attefallshus som vi gick igenom under föregående rubrik. 

Ta gärna kontakt med oss på Minimihus AB om du är osäker på vad som kan gälla på din tomt. Även om det inte krävs bygglov för attefallshus ska du göra en så kallad bygganmälan. En skillnad mellan bygglov och anmälan är att granskningen av en anmälan går mycket fortare.

Så gör du en bygganmälan

Åtgärder som är bygglovsfria ska anmälas till byggnadsnämnden på Uppsala kommun. Du kan göra det med hjälp av “bygglovshjälpen” som är en elektronisk tjänst.

Bifogade ritningar ska ha måttangivelser och vara i skalan 1:100 och visa planlösning, fasad och sektioner. I anmälan ska det också finnas en karta över tomten där det framgår var attefallshuset ska placeras och hur stort avståndet är till tomtgränserna. Ritningar över lösningar för vatten, avlopp och ventilation ska också finnas med. 

Om du anlitat oss för att bygga ett attefallshus hjälper vi dig med den dokumentation som behövs, oavsett om du bara ska göra en bygganmälan eller om du måste ansöka om bygglov för ditt attefallshus.

Attefallshus storlek

Ett attefallshus på 30 m2 är betydligt attraktivare som bostad än en friggebod, som inte får vara större än 15 m2. 30 m2 är tillräckligt för att två personer ska kunna bo riktigt bekvämt, särskilt om just dessa personers behov legat till grund för projektet. 

I Uppsala finns det en stor marknad för studentbostäder och att bo i ett attefallshus är ofta en mycket bra lösning för den som pluggar. Ett attefallshus är rymligare än ett normalt studentrum och kan också ge tillgång till ett uterum om det byggs med det i åtanke.

Smart planlösning för 30 kvm

Att utrymmet är begränsat till 30 m2 innebär att det krävs en genomtänkt planlösning. Om varje kvadratmeter används optimalt får du plats med ganska mycket i ett attefallshus. Det gäller även om du vill använda ett attefallshus som komplementbostad med badrum och kokvrå. Vi har stor erfarenhet av hur man kan optimera ett utrymme så att allt får plats. Samtidigt kan du få en upplevelse av rymd i ett hus som känns betydligt större än vad det är. Du behöver inte leta efter inredningsdetaljer som passar utifrån husets mått utan allt anpassas redan från början.

Vill du få plats med så många funktioner som möjligt? Att utnyttja utrymmet maximalt kan till exempel innebära att vi bygger ett sovloft över garderob, badrum och kokvrå medan sällskapsytorna får full takhöjd och stort ljusinsläpp från stora vackra fönster. Ett sätt att få mer yta är att bygga en källare under ett attefallshus. På så sätt kan du få dubbelt så mycket yta utan att bryta mot reglerna för hur ett attefallshus får vara konstruerat.

Vi kan också bygga in de lösningar för förvaring som just du har behov av, eller med tanke på dina eventuella hyresgäster. Vi kan också ge olika förslag på energiförsörjning av attefallshus.

Produktion av attefallshus

Hur det går till att producera attefallshus beror på produktionsförutsättningarna på din tomt och de önskemål du har. Ibland behöver visst markarbete genomföras på plats, och vi tar gärna på oss ansvaret även för det momentet. Det kan nämligen vara svårt för en lekman som inte har tillgång till rätt verktyg och maskiner. 

Vi bygger våra hus på plats hos kunden och kan arbeta kostnadseffektivt trots att vi alltid använder material av hög klass. Har du något annat projekt inom bygg eller renovering som du vill få utfört så kan vi ta på oss även det. Det är ofta bekvämt och lönsamt att genomföra flera projekt inom bygg på samma gång. Kanske vill du ha ett snyggt och rymligt trädäck i anslutning till ditt attefallshus?

Att det inte ska finnas några dolda avgifter är viktigt för oss och du ser direkt vad den totala kostnaden kommer att bli när vi har tagit fram ett förslag utifrån dina önskemål.

Bygg ett attefallshus led loft och få större yta att umgås på. Kontakta oss för attefallshus i Uppsala.

Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med

Se våra tjänster

Vi är experter på attefallshus i Uppsala. Designa ditt hus helt efter dina behov.

Beställ attefallshus direkt

Kontakta oss

Vanliga frågor om attefallshus

Hur stort får ett attefallshus i Uppsala vara?

Ett attefallshus får vara max 30 kvm och max 4 meter i höjd mätt från marknivå. Du kan alltså bygga ett attefallshus med källare utan att det påverkar takhöjden.

Vad kostar ett attefallshus?

Vårt pris för attefallshus varierar beroende på val av material och design. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra olika husmodeller och prisuppgifter på samtliga!

Behövs bygglov för attefallshus i Uppsala?

För ett attefallshus på max 30 kvm behövs inget bygglov, däremot måste du lämna in en bygganmälan och få den godkänd innan bygget påbörjas. Att bygga utan bygglov gäller för komplementbostäder på upp till 30kvm i anslutning till ett bostadshus med bygglov. Du får alltså inte bygga flera attefallshus på 30kvm utan bygglov, däremot kan du bygga flera hus som tillsammans utgör max 30kvm i yta. Till exempel två attefallshus på 15kvm vardera.

Kan jag bygga attefallshus med flera våningar?

2020 kom regellättnader som gör att det finns möjligheter att bygga Attefallshus med en byggnadsarea om 30 kvadratmeter. Fortfarande gäller att du får bygga en nockhöjd upp till 4,0 meter över medelmarknivå.

Finns det speciella attefallsregler för attefallshus i Uppsala?

Ja, attefallsreglerna reglerar husets storlek och de krav som tomten i övrigt behöver uppfylla för att du ska få godkännande att bygga ett attefallshus. Det finns också regler för hur nära tomtgränsen du får placera ditt attefallshus i Uppsala. Du hittar mer information på din kommuns hemsida eller kontakta oss så hjälper vi dig!